Bảo hiểm du lịch Flexi

Phòng Bảo Hiểm Số 16 - Công Ty Bảo Việt Sài Gòn

Toàn Cầu


Toàn thế giới (trừ Việt Nam)

ASEAN


Chỉ gồm những nước sau: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanma (Miến Điện), Philippin, Singapore và Thái Lan.

Châu Á - Thái Bình Dương


Gồm ASEAN và các nước sau đây: Australia, Trung Quốc đại lục, đảo Guam, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macao, New Zealand, đảo Saipan, Đài Loan và đảo Tinian.
Lưu ý: Quý Khách muốn bảo hiểm cho Covid vui lòng chọn chương trình Kim Cương

Hành trình: 0 ngày

Chương trình bảo hiểm
Phí bảo hiểm

...

...

...

Bảo hiểm Tai nạn cá nhân 2 tỷ VND
90 909 USD
4 tỷ VND
181 818 USD
6 tỷ VND
272 727 USD
Bảo hiểm Chi phí y tế 1 tỷ VND
45 455 USD
2 tỷ VND
90 909 USD
3 tỷ VND
136 364 USD
Chi phí vận chuyển
y tế cấp cứu
Chi trả toàn bộ
Full cover
Chi trả toàn bộ
Full cover
Chi trả toàn bộ
Full cover
Chi phí khác Không áp dụng
Not covered
Áp dụng
Covered
Áp dụng
Covered
Lưu ý: (Chi tiết hơn và riêng với trẻ em dưới 17 tuổi, người từ 76 tuổi trở lên quyền lợi bảo hiểm có quy định riêng. Quý khách vui lòng xem tại Bảng quyền lợi bảo hiểm)
Đăng Ký
Phòng Bảo Hiểm Số 16 - Công Ty Bảo Việt Sài Gòn